Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

4 października 2020r. Uroczystość świętego Franciszka

            W XXVII Niedzielę zwykłą, ogłoszoną przez Papieża Franciszka Niedzielą św. Franciszka, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego świętowało swoją doroczną uroczystość patronalną. W świętowanie to włączył się Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz sprawując Mszę świętą w Domu Zgromadzenia ul. Leszka Czarnego 9 w Sandomierzu. Księdzu Biskupowi w koncelebrze towarzyszyli: Sekretarz – Ks. Dr Dariusz Sidor oraz Kapelan wspólnoty – Ks. Dr Władysław Gwóźdź. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup podkreślając wyraźny związek Słowa Bożego z osobą Patrona dnia – św. Franciszka. To właśnie Franciszek w odpowiedzi na usłyszane w Liturgii słowa: „Idź, odbuduj mój Kościół” najpierw odbudował zaniedbany kościół św. Damiana, a potem zrozumiał, że w gruzach znajduje się Winnica Pańska i to ją należy podnieść z ruin, odbudować, ożywić duchowo.

            „Franciszek to postać pomnikowa, przez wieki skrupulatnie wygładzana i jak każdy pomnik nie budząca specjalnych emocji. Wartości takie jak ubóstwo, braterstwo, pokój, miłość stworzeń, są dziś bardzo modne, są powszechnie znane, przez wielu praktykowane (jak choćby przez ślubowanie ubóstwa w waszej rodzinie zakonnej, czy innych, które licznie powstały w oparciu o duchowość franciszkańską), ale nie budzą one nadzwyczajnych emocji, nie są ogniem, który zapala do gorliwości w wierze. Franciszek odkrył Chrystusa, spotkał się z Nim i to było źródłem wewnętrznego ognia i w tym tkwi tajemnica tego oddziaływania. O tym jednak dzisiaj świat nie stara się pamiętać, albo pamięta w oderwaniu od Osoby Chrystusa – mówił Ksiądz Biskup – Każdy z nas powinien ciągle od nowa spotykać Chrystusa, odnawiać i ożywiać spotkania z Nim, wtedy będzie w nas ten ogień, ta moc oddziaływania, dopiero wtedy będziemy prawdziwymi świadkami Ewangelii i będziemy porywać innych do zażyłej jedności z Chrystusem”. Takiej znajomości św. Franciszka i takiej bliskości z Jezusem życzył Ksiądz Biskup sobie, kapłanom i wszystkim siostrom.

   Na zakończenie tej zakonnej odpustowej uroczystości, odwiedził Ksiądz Biskup erygowany w tym roku przez M. Victorię Kwiatkowską nowy Dom generalny Zgromadzenia przy ul. Leszka Czarnego 6 w Sandomierzu, zapisując w Kronice Zgromadzenia słowa wdzięczności, pasterskie błogosławieństwo i życzenia, by wszystko w tymże Domu „działo się na większą chwałę Bożą”.

sekr. s.K

.