Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

12 września 2020 r. Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

Święci w obliczu Eucharystii –
wielkiej tajemnicy wiary

Zobacz!

 

 

.