Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Antoniego Rewery z grona 108 męczenników drugiej wojny światowej

      Błogosławiony Antoni Rewera urodził się 6 stycznia 1869 roku w Samborcu koło Sandomierza. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1893 roku. Był Kapłanem diecezji sandomierskiej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, dyrektorem Kongregacji Tercjarskiej i proboszczem sandomierskich parafii, gorliwym w trosce o chwałę Bożą i zbawienie dusz ludzkich. Zafascynowany św. Franciszkiem założył Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego. Pięćdziesięcioletnią posługę kapłańską zakończył męczeńską śmiercią za wiarę i prawdomówność w obozie koncentracyjnym w Dachau dn. 1 października w 1942 roku.

     W poszczególnych miejscach posługi Sióstr, w szczególny sposób dziękowano za piękne życie i dar Osoby Ojca Antoniego, w dniu jego wspomnienia liturgicznego (12.06). W kościele św. Józefa w Sandomierzu, Msza św. o bł. Antonim,  sprawowana była o godz. 18.00.  Następnie na dziedzińcu  kościoła, przed figurą sandomierskiego Męczennika i za jego wstawiennictwem, przedstawione zostały Bogu podziękowania za łaski oraz prośby w różnych potrzebach: w intencji Matki Victorii i całego Zgromadzenia, o powołania kapłańskie i zakonne, o ustanie epidemii, o zachowanie nas od klęski głodu, ognia i wojny, prosząc także o pokój na świecie i w ludzkich sercach.

Na zakończenie rozdano czerwcowy nr Rewerzanki.

.