Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Życzenia Wielkanocne

Sandomierz, Wielkanoc A.D. 2020

„Każda miłość prawdziwa musi mieć swój
Wielki Piątek … Jeśli więc miłujemy naprawdę,
trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja
z niewiastami i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek,
przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli!”
(Stefan Kardynał Wyszyński)

W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec w Duchu Świętym ofiarowuje nam pewność swej miłości i wyzwala nas od lęku. Tegoroczna Wielkanoc jest inna niż wszystkie nasze dotychczas przeżyte… Jesteśmy bardzo zalęknieni, bo zasięg pandemii się szerzy i życie tylu ludzi jest zagrożone. Ufajmy jednak Bogu, nawet wbrew nadziei, bo moc Zmartwychwstałego Pana stale nam towarzyszy. Jezus, który do końca nas umiłował, w Najświętszej Eucharystii daje nam Samego Siebie i podtrzymuje nas w doczesnej pielgrzymce. On Jeden mocen jest wybawić nas z każdego nieszczęścia. W jego Ranach jest nasze zdrowie!
Wchodząc w głębię Tajemnic Paschalnego Triduum, pragniemy – Wszystkim odwiedzającym naszą stronę – złożyć najlepsze życzenia i zapewnić o naszej siostrzanej modlitwie. Niech ufność złożona w Miłosierdziu Boga prowadzi każdą i każdego z Was wprost w objęcia Zmartwychwstałego Pana i pozwoli zatopić się w bezpiecznych głębinach Jego Miłości.
Matka Zbawiciela, której polecił nas Pan Jezus wiszący na Krzyżu, niech otacza Was i Waszych Bliskich, nieustanną opieką i wyprasza na ten trudny czas zdroje potrzebnych łask.

M. Victoria Katarzyna Kwiatkowska
Przełożona generalna Zgromadzenia
Córek św. Franciszka Serafickiego

.