Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

15. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

  Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego wspomina dzisiaj z wdzięcznością św. Jana Pawła II w 15. rocznicę śmierci. Podczas porannej Mszy św. w kaplicy Domu generalnego, modlono się za Jego przyczyną o ustanie pandemii koronawirusa, ale też z racji I czwartku miesiąca o świętość kapłanów i dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Święty Jan Paweł II po wizycie apostolskiej w Sandomierzu, co miało miejsce 12 VI 1999 r. udał się do Warszawy, gdzie 13 VI dokonał beatyfikacji 108.męczenników II wojny światowej i w tym gronie naszego Ojca Założyciela Ks. Antoniego Rewery. Jeszcze tego samego roku, 8 grudnia, włączył nasze Zgromadzenie do Instytutów zakonnych na prawie papieskim.
Siostry zapalą dzisiaj Papieskie Światło Jedności i złączą się ze wszystkimi w modlitwie o pamiętnej Godzinie 21.37.


Święty Janie Pawle Wielki – opiekuj się nami, Twoimi i Błogosławionego Antoniego Córkami. 

 s. Klara Radczak CFS
     

.