Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Zaproszenie na rekolekcje dla dziewcząt

Siostry franciszkanki serdecznie zapraszają dziewczęta
na rekolekcje do sandomierskiego Klasztoru
w okresie od 24-26 stycznia 2020 roku.

Rekolekcje poprowadzi ks. Paweł Sobstyl

Temat rekolekcji: Co mi daje Eucharystia? ,,Wpływ komunii z Bogiem na moje decyzje i życiowe wybory”.

Informacje i zapisy: s. Rozalia Kozek CFS, tel. 791986444 e-mail: sfranciszkanka5@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

.