Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”

    Pan Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, żeby przyjąć chrzest. Pokonał dystans kilkudziesięciu kilometrów na piechotę i prosił człowieka o chrzest. Wielkość człowieka i jego świętość polega na tym, że ustępuje Bogu, zgadza się na Jego plan, chociaż może do końca go nie rozumie, tak jak św. Jan nie rozumiał do końca dlaczego ma

Czytaj więcej>>