Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

„Radujcie się zawsze w Panu”

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. 

        Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście: „Gaudete in Domino semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi.

Radość z nowych serc w służbie Kościołowi!

        Dziś, cieszymy się także z każdego serca, które chce służyć Bogu. W trzecią niedzielę adwentu, nowe dzieci zostały przyjęte do parafialnej scholi ,,Iskierki Pana”, aby swoim śpiewem wielbić Boga.
Schola ,,Iskierki Pana” upiększa swoim śpiewem niedzielną liturgię i uroczystości religijne, angażuje się w przygotowanie adoracji i nabożeństw, przygotowuje również oprawę muzyczną nabożeństw dla dzieci. Scholą opiekuje się s. Faustyna CFS. Spotkania odbywają się w sobotę o godz. 9.00 w domu bł. Antoniego Rewery przy parafii św. Józefa w Sandomierzu.
          Dziękujemy Bogu za to, że daje nam nowe, ofiarne i kochające Go serca i zaprasza do służby w Kościele. 

.