Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystości Sługi Bożego Wincentego Granata w Sandomierzu

 
 
            12 grudnia 2019 roku, jak każdy 12 dzień miesiąca dla sandomierskich Wspólnot Córek św. Franciszka Serafickiego, kończył się wieczorem Mszą św. ku czci Błogosławionego Ojca Antoniego w kościele św. Józefa. Tym razem też, jak to ma miejsce od pięciu już lat, ukazał się kolejny nr czasopisma ,,Rewerzanka”. Niemniej dzisiaj w kościele św. Józefa Siostry modliły się w zmniejszonym składzie, gdyż część Sióstr udała się do kościoła seminaryjnego św. Michała Archanioła, by razem z Księżmi Biskupami, kapłanami, wspólnotą seminaryjną, innymi siostrami oraz wiernymi z Sandomierza i Ćmielowa modlić się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Wincentego Granata – naszego Ojca Współzałożyciela.
        Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, który ogłosił zgromadzonym, że właśnie w tych dniach Kongregacja spraw Kanonizacyjnych wydała Dekret ważności Akt procesu Sługi Bożego, a postulator sprawy beatyfikacyjnej w Rzymie, ks. prał. dr Krzysztof Cisek uzyskał u Ojca Świętego Franciszka papieskie błogosławieństwo dla wszystkich, którzy trudzą się dla dzieła tej beatyfikacji oraz wszystkich zgromadzonych na modlitwie w 40. rocznicę śmierci Sługi Bożego Wincentego. Wzruszył wszystkich i ucieszył ten miły dar.
Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. dr Adam Kopeć podkreślając, że wielkość człowieka w Królestwie Bożym ma inną miarę i herarchię niż ta w świecie. Tej ewangelicznej wielkości możemy uczyć się od św. Jana Chrzciciela i od Sługi Bożego Granata. Na zakończenie Mszy św. przy sarkofagu Sługi Bożego odmówiona została modlitwa o Jego rychłą beatyfikację. 
 
  Po Mszy św. uczestnicy zgromadzenia liturgicznego udali się do auli w gmachu seminarium, by wysłuchać wykładu s. Dr Haliny Ireny Szumił na temat miłości Ojczyzny w życiu i działalności Sługi Bożego Wincentego Granata. “Oddany Ojczyźnie” to także tytuł najnowszej książki s. Szumił o Ks. Rektorze Granacie. Ks. Granat w czasie okupacji prowadził tajne komplety oraz brał czynny udział w ruchu oporu. Na ten temat przez całe lata komunizmu należało milczeć. Pierwszy raz usłyszeli o tym uczestnicy pogrzebu Sługi Bożego – 15 grudnia 1979 roku.            
S. Halina Szumił swoimi refleksjami o Księdzu Granacie i jego związkach z naszym Zgromadzeniem zechciała też podzielić się z czytelnikami naszego miesięcznika, znajduje się on we wspomnianym wyżej, najnowszym numerze ,,Rewerzanki” – w 40. rocznicę śmierci.
s. Klara Radczak
 

.