Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Zakończenie XV. Kapituły Generalnej Zgromadzenia – fotorelacja

 

        Od 12 do 16 listopada obradowała w Sandomierzu XV Kapituła Generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, pod hasłem „Ufając mocy Bożego Ducha”. Zadaniem kapituły było podsumowanie mijającej kadencji dotychczasowego zarządu oraz wybory nowych władz zakonnych. Obrady kapituły poświęcone były także działalności apostolskiej Zgromadzenia.

 

 

        Podsumowaniem obrad kapituły była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza z udziałem ks. prał. Jerzego Dąbka, wikariusza generalnego, ks. kan. Leona Siweckiego, wikariusza biskupiego ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz księży z Sandomierza.

 

        Ks.  Biskup Nitkiewicz nawiązał w kazaniu do obchodzonego w tym dniu wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej w ostrobramskim wizerunku, zachęcił do inspirowania się postawą Najświętszej Maryi Panny w jej oddaniu i zawierzeniu Bogu.

      Za wielką miłość do Boga i Kościoła pragnę podziękować dzisiaj gorąco siostrze Klarze. Życzę jednocześnie siostrze Victorii, wybranej wczoraj na nową Przełożoną Generalną, aby po prostu dalej kochała, nie zważając na koszty, ani na żadne ludzkie reakcje lub ich brak. Na takiej miłości, hojnej i bezinteresownej, polega prawdziwe podobieństwo do Chrystusa i Maryi Matki Miłosierdzia, a przez to również skuteczność naszej służby – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz

 

.