Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

     

    W Domu generalnym w Sandomierzu, w dniach 12 – 16 listopada 2019 roku, pod hasłem „Ufając mocy Bożego Ducha”, obradować będzie XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Kapituła ta dokona podsumowania działalności Zarządu i całego Zgromadzenia w minionym sześcioleciu, dokona wyboru nowej Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia oraz podejmie uchwały dotyczące życia zakonnego i posługiwania apostolskiego Sióstr na przyszłość.

        Mszy św. na rozpoczęcie XV. Kapituły generalnej, we wtorek 12 listopada o godz. 16.00 w kaplicy Domu generalnego, przewodniczył J. E. Ks. Bp Artur Grzegorz Miziński, Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że powołanie zakonne jest pięknym darem i trzeba się nim cieszyć oraz za ten dar Bogu dziękować. Władza w Zgromadzeniu, tak jak w Kościele jest służbą, a jej wzór otrzymaliśmy od Jezusa, Syna Bożego, który dla naszego wywyższenia, dla wysłużenia nam nieśmiertelności stał się naszym Sługą. Ksiądz Biskup przypomniał Siostrom, że Kapituła jest czasem łaski, odnowy, poszukiwania i nawrócenia. “Otwierając się na działanie Ducha Świętego i ufając Jego mocy, powinni Siostry od nowa odczytać charyzmat założycielski bł. Ojca Założyciela i osadzić go w nowej rzeczywistości. Umiejętnie połączyć stare z nowym, aby być znakiem nadziei dla dzisiejszego świata, który potrzebuje bardzo modlitwy sióstr, służby i świadectwa ewangelicznego życia”. Ksiądz Biskup podziękował Siostrom i całemu Zgromadzeniu za służbę Bogu w bliźnich oraz życzył owocnych obrad.

Mszę św. razem z Księdzem Biskupem sprawował Kapelan Domu generalnego – Ks. kan. dr Władysław Gwóźdź.  Po Mszy św. Kapituła rozpoczęła swoje obrady, które potrwają do soboty. W piątek Kapituła dokona wyboru nowej Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia.   

s. Klara Radczak

 

.