Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

4 października 2019 roku – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu w Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

             Dzisiaj, tj. 4 października 2019 roku, w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, w swoje Święto Patronalne, nasze Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, wspomina 60. lecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia na prawie diecezjalnym.

            Nasze Zgromadzenie, które powstało w Sandomierzu w 1928 roku, a od 8 grudnia 1999 roku posiada już status Zgromadzenia na prawach papieskich, najpierw – dnia 3 października 1959 roku – zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym. Było to dokładnie 60 lat temu. 50 rocznicę uzyskania tych praw Zgromadzenie świętowało 3 października 2009 r. w Sandomierzu w kościele św. Józefa, czyli jak mawiamy: „u Bł. Ojca Antoniego Rewery”. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył wówczas i homilię wygłosił Metropolita Lubelski śp. Ks. Abp Józef Życiński. W uroczystości wzięli udział także Biskupi sandomierscy: nowy biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz i bp pomocniczy Edward Frankowski, liczne grono kapłanów oraz siostry z całego Zgromadzenia.

            W tym roku, z racji 60. rocznicy tamtego wydarzenia, mała uroczystość dziękczynna miała miejsce w Domu generalnym w Sandomierzu. Mszy św. w kaplicy Domu generalnego przewodniczył Wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji, ks. prof. Leon Siwecki, a homilię – poświęconą osobie ks. bpa Jana Kantego Lorka, wygłosił ks. dr Waldemar Gałązka. Ks. Gałązka podkreślił, że Biskup Lorek był dobrym pasterzem. Dwa słowa: “ojcostwo i dobroć” wystarczająco by Go scharakteryzowały. On myślał sercem. Kochał i czynił miłosierdzie. Ksiądz Prymas Wyszyński nazwał Go jałmużnikiem Warszawy. Jego dobroci i prawdziwie ojcowskiej troski doświadczali kapłani, siostry zakonne i wszyscy wierni. Tak było w czasie wojny i też po wojnie. Troska o powstanie Zgromadzenia  też jest tego wyrazem. Kazanie zakończył Ksiądz kaznodzieja stwierdzeniem, że mamy, tak jak nas zachęca ku temu autor Listu do Hebrajczyków, patrzeć na swoich pasterzy, rozpamiętywać  ich życie i naśladować ich wiarę. Ks. Bp Lorek, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu był miłośnikiem Chrystusowego Krzyża i wiele też w swoim życiu wycierpiał, ale przyjmował to wszystko z miłością. To jest zachęta i wzór dla każdego z nas.

            Przywołując tamto wydarzenie, modlono się w intencji dziękczynnej za powstanie Zgromadzenia oraz o nowe powołania. Dziękczynną modlitwą Siostry objęły także biskupów, kapłanów i dobrodziejów Zgromadzenia, szczególnie tych, którzy wspomagali ówczesny Zarząd Zgromadzenia, by otrzymało ono pozwolenie na strój zakonny – przywdzianie habitów oraz zakonny status prawny w Kościele, jak tego pragnął Założyciel, Bł. Ojciec Antoni Rewera.

m. Klara Radczak

.