Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Bł. Antoni Rewera – Apostoł Sandomierza

,,Męża pewnego któż znajdzie?” (Prz. 20,6).

,,Jeżeli jesteśmy potrzebni jako ludzie wierzący, to powinniśmy być osobami takiego pokroju jak św. Franciszek i bł. Antoni Rewera. Jeśli wiara ma dawać doskonałą radość, to mamy uczyć się od nich wierności w rzeczach małych i wielkich”. Bp Krzysztof Nitkiewicz

Błogosławiony Antoni Rewera był człowiekiem głębokiej wiary i duszpasterskiej gorliwości. W szczególny sposób troszczył się o powołania kapłańskie i zakonne oraz o kult świętych i błogosławionych. Zaangażowany był w szerzenie czci bł. Wincentego Kadłubka i beatyfikację Teresy Izabeli Morsztynowny, którą nazwał perłą ziemi sandomierskiej.

Rozmiłowany w św. Franciszku z Asyżu, z tej też troski o trzeci zakon powstało Zgromadzenie zakonne Córek św. Franciszka Serafickiego. Oddany całym sercem Bogu i bliźnim aż do śmierci męczeńskiej za prawdę i w obronie swoich parafian. Dzisiejszy obraz Sandomierza to  duży wkład jego troski, miłości i poświęcenia o dobro duchowe Ojczyzny, diecezji i piękno ziemi sandomierskiej.

.