Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

77. Rocznica męczeństwa bł. ks. Antoniego Rewery

Przed 77 laty w Dachau  –  wyniszczony więzienną udręką i cierpieniem – zmarł śmiercią męczeńską bł. ks. Antoni Rewera, sandomierski Proboszcz i Założyciel naszego Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.

Dziś dziękowałyśmy Bogu za dar Osoby błogosławionego męczennika na Mszy św. w kaplicy Domu generalnego o godz. 7.00 i w kościele św. Józefa w Sandomierzu o godz. 18.00 jak również w innych miejscach posługi Sióstr. Rozważając tajemnice różańca świętego wyraziłyśmy naszą wdzięczność Bogu za święte życie – bł. ks. Antoniego Rewery –  oddane aż do męczeństwa. Prosząc o umocnienie w wierze, nadziei i miłości, o potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, o powołania kapłańskie i zakonne oraz polecałyśmy intencje naszych serc.

.