Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery z grona 108 Męczenników II wojny światowej

 
Dziś jak każdego 12. dnia miesiąca przedstawialiśmy prośby za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery z grona 108 Męczeników, ,,przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa — darem przywracającym nadzieję”. 

.