Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Jubileusz 50. lecia profesji zakonnej

           

        W dniach od 18 do 24 sierpnia 2019 roku, kolejna grupa, tym razem 22 Sióstr przeżywała w Domu generalnym Zgromadzenia w Sandomierzu, przy ul. Leszka Czarnego 9, swoje doroczne zakonne rekolekcje. Tej już III w tym roku serii rekolekcji przewodniczył, O. Witold Regulski, franciszkanin konwentualny z Koszalina.

 O. Witold gościł już kolejny raz w naszej Wspólnocie. Tym razem, ideą przewodnią była łaska chrztu świętego i rady ewangeliczne. Każdy ochrzczony powinien trwać w wodach chrztu i nigdy ich nie opuszczać. Symbolem ochrzczonych w starożytności była ryba, a przecież ryba bez wody dusi się i umiera. Trzeba zatem trwać w łasce chrztu i nieustannie ją rozwijać. Każda kolejna konferencja – jak to na koniec określiła s. radna Edyta Sztaba, animatorka i opiekunka tej grupy Rekolektantek – to było swego rodzaju ABC życia zakonnego. Siostry były mocno zaangażowane w te święte duchowe ćwiczenia i wyjechały z rekolekcji umocnione w radości i nadziei.

            Sześciodniowe zamyślenia i modlitwy uwieńczone zostały piękną uroczystością jubileuszu 50. lecia życia konsekrowanego dwóch Sióstr: S. Barbary Łyżwa i S. Jolanty Włodarczyk. Jak to jest już w zwyczaju, w przeddzień Jubileuszu, wieczorem podczas uroczystych Nieszporów, O. Witold dokonał obrzędu poświęcenia mirtowych wianków, którymi Siostry Jubilatki ozdobiły swoje zakonne welony w dzień Jubileuszu. Ten mirtowy wianek jest symbolem niewiędnącej korony, którą każdy wierny zostanie obdarzony przez Boga, gdy stanie przed Jego obliczem w dniu swojej śmierci. Wianek jest też symbolem cierniowej korony Chrystusa i podobnie jak pamiątkowy krzyż, który wręcza się Siostrom Jubilatkom podczas obrzędu ponowienia ślubów, w czasie Mszy św. jubileuszowej, poprzypomina Siostrom, że należą do Chrystusa, a On cierpiał Mękę i umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia.

            Msza św. jubileuszowa sprawowana była 24.08, o godz. 11.30, w kościele parafialnym Nawrócenia św. Pawła. Mszy św. przewodniczył J. E. ks. Bp Edward Frankowski, a w koncelebrze było siedmiu Kapłanów, przyjaciół i proboszczów Sióstr Jubilatek. Trzeba podkreślić obecność Ks. kan. Jerzego Karolika, który pomimo wieku i słabego zdrowia przybył do Sandomierza z radomskiego Domu Księży Seniorów, wieloletni Kustosz z Wysokiego Koła, gdzie długie lata posługiwała S. Barbara. Homilię wygłosił O. Rekolekcjonista, podkreślając oblubieńczy związek osoby zakonnej ze swoim Oblubieńcem. O. Witold zachęcał do wdzięczności za dar powołania oraz do zaufania Bogu w każdych okolicznościach życia. Mówił, że kto posiada Chrystusa, posiada wszystko i to jest największe bogactwo i prawdziwe szczęście dla człowieka. Na uroczystość jubileuszową przybyło liczne grono krewnych, tak z rodziny S. Jolanty, jak i z rodziny S. Barbary. Było też dużo wspaniałych Maluchów, które są bardzo przywiązane do swoich zakonnych cioć.

            Na zakończenie Mszy św. zostało odśpiewane dziękczynne Te Deum, S. Barbara w pięknych i zwięzłych słowach podziękowała Bogu i zebranym za wspaniałą uroczystość, a m. Klara złożyła Jubilatkom gratulacje i życzenia. Po zakończonej Mszy św. Jubilatki miały „sesję zdjęciową” i otrzymały bardzo dużo życzeń.

            Niech Bóg będzie uwielbiony za dobry czas zakonnych rekolekcji oraz piękną zakonną uroczystość. Zachowując radość w sercach otaczamy Jubilatki naszymi modlitwami i gorąco modlimy się o nowe powołania, by charyzmat założycielski bł. Ojca Antoniego mógł się nadal rozwijać na chwałę Bożą i pożytek bliźnich. Plurimos annos!

m. Klara

 

.