Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Pójdź za Mną!

Serdecznie zapraszamy do wpólnej modlitwy!

Dziś, jak każdego 12 dnia miesiąca, w kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu, na Mszy św. o godz. 18.00, będziemy modlić się  za wstawiennictwem błogosławionego męczennika ks. Antoniego Rewery. W szczególny sposób będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne. Na zakończenie będzie można wziąć nowy numer czasopisma ,,Rewerzanka ”, w tym mięsiącu szczególnie poświęcony osobom powołanym i pragnącym iść za Bogiem.

Panie Jezu, Ty, który Jesteś miłością i na krzyżu pokazałeś,
jak bardzo kochasz człowieka, który umarłeś za

nasze grzechy i pragniesz wypełniać
nasze serca, jako jedyny Zbawiciel i Pan,
rozpal nas na nowo ogniem Ducha

Świętego, abyśmy byli niespokojni
w tym, że tak wielu ludzi jeszcze nie zna

Ewangelii, aby palił nas od środka święty niepokój
wynikający z miłości i aby

to była miłość głęboka, która będzie
pozwalała wyznaczać nowe szlaki, podejmować nowe zadania,
która będzie pozwalała nie zrażać się trudnościami,

by iść za Tobą wszędzie tam, gdzie nas
poślesz, wszędzie tam, gdzie będziesz
oczekiwał naszej posługi.
Przyjdź Panie Jezu w mocy Ducha Świętego
i poprowadź nas do Ojca.
Daj nam czynić tylko Jego wolę. Amen.

.