Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

,,Chwałę Bogu przynosi życie bł. Antoniego Rewery…”

,,Chwałę Bogu przynosi życie bł. Antoniego Rewery. Przynosi tę chwałę ciągle, chociaż zginął 77 lat temu śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Na twarzy i w zewnętrznej postawie, jak widzimy na zachowanych fotografiach, człowiek surowy, ascetyczny, jakby niedostępny…w sercu jednak wrażliwy na obecność Boga i na potrzeby drugiego człowieka. Wykształcony i rozmodlony. Umiał wszechstronnie zająć się człowiekiem, poświęcał mu czas. Ludzie pokonywali kilometry, aby skorzystać u niego ze spowiedzi i duchowej porady. Był odważnym społecznikiem: wiedział, że obecność kapłana pośród ludzi porządkuje nie tylko życie religijne, ale też życie społeczne, narodowe. Wszędzie i wobec każdego zaświadczał o pierwszeństwie Pana Boga”. 

     ,,Wdzięczność za świętych i błogosławionych ma się wyrażać nie w słowach, ale w praktyce. Mamy żyć na wzór świętych! Mamy żyć jak święci, aby każdy, idąc własną drogą wiary i powołania, przyniósł Bogu chwałę”. (Słowo z okazji 20 – lecia Beatyfikacji bł. ks. Antoniego Rewery)

Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery podczas Mszy św. 12 lipca br.

Wdzięczną pamięć serca za dar błogosławionego Antoniego Rewery, wyraziliśmy dziś w kościele św. Józefa w Sandomierzu, na Mszy św. o godz. 18.00, aby oddać chwałę Bogu i prosić o potrzebne łaski dla nas do wiernego koroczenia ,,drogą wiary i powołania”.  Jak  każdego 12. dnia miesiąca przedstawiając prośby i dziękczynienia (wiernych) za  wstawiennictwem sandomierskiego Męczennika, prosząc o błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, o nowe powołania i dar kanonizacji Ojca Antoniego.

.