Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Święty czas rekolekcji (1-7.2019)

                                                             

 

 Przewodnikiem na ,,rekolekcyjnych ścieżkach” był Ojciec Mateusz Stachowski OFMConv, franciszkanin.

 

        W pewien sposób była to kontynuacja tematu z ubiegłego roku: ,,Jak polubić, pokochać historią swojego życia, jak nie bać się doświadczeń ze swojego życia”.  I takim tematem szerokim była ,,Ostatnia noc Izaaka”. Podstawą rozważań rekolekcyjnych, były dwa teksty z Pisma Świętego. Przede wszystkim rozważaliśmy historię Abrahama i Izaaka na górze Moria (Rdz R. 22) oraz przypowieść o Synu Marnotrawnym, ale w kontekście przebaczenia.

     Czasem  w naszym życiu może być tak, że różne zranienia mogą mieć wpływ na relacje z innymi, ale przede wszystkim na  relację z Bogiem. Ten czas zamyśleń, był na nowo oddaniem Panu Bogu, tych przestrzeni w naszym życiu duchowym, gdzie widzimy źródło, albo skutek naszego cierpienia.

   

        Czas rekolekcyjny wypełniony był konferencjami, modlitwą wspólnotową i osobistą. Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu, stanowiły jakby punkty centralne, każdego dnia tych rozważań. 

 

Na zakończenie rekolekcyjnych zamyśleń, w imieniu całej wspólnoty sióstr rekolektantek, wdzięczność za dar przeprowadzenia  rekolekcji, wyraziła s. Wiesława, dziękując przede wszystkim Bogu, Przełożonym  i  Ojcu Mateuszowi, za ten święty czas. Śpiewem kanonu ku czci Matki Bożej:„Pod Twoją obronę Maryjo, uciekamy się w każdej godzinie. Tyś naszym ratunkiem i siłą, kto kroczy z Tobą nie zginie” – zakończyłyśmy rekolekcyjne zamyślenia. Pięknym momentem  i więńczącym tegoroczny drugi turnus rekolekcji, było odnowienie ślubów zakonnych podczas Mszy świętej.


Rekolekcyjne refleksje

Rekolekcje zakonne

Galeria

.