Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Jubileusz 25 – lecia ślubów zakonnych

            Każdego roku rozpoczynający się miły okres letnich wakacji, w naszym Zgromadzeniu obfituje w bardziej intensywne duchowe ćwiczenia – jest to bowiem czas dorocznych zakonnych rekolekcji.
            I tak, „przyzywając mocy Bożego Ducha”, w dniach od 23 do 29 czerwca 2019 roku, pierwszych 21 Sióstr zgromadziło się w Domu generalnym Zgromadzenia w Sandomierzu na I serię swych rekolekcji. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył, w naszej Wspólnocie po raz pierwszy, O. Andrzej Mielewczyk, franciszkanin konwentualny aż z Koszalina.

            Tematem wiodącym zamyśleń rekolekcyjnych było odnowienie w sobie łaski powołania i wierność Chrystusowi w codziennym wypełnianiu franciszkańskiego powołania. Ojciec Andrzej w swoich katechezach często nawiązywał do wydarzenia kończącego rekolekcje – do świętowania jubileuszu ślubów zakonnych oraz do 20. rocznicy beatyfikacji naszego Ojca Założyciela – bł. Antoniego Rewery, o czym w kaplicy wciąż przypomina specjalna jubileuszowa dekoracja.

            O. Andrzej codzienne słowo przybliżał Siostrom także przy pomocy różnych ciekawych rekwizytów, jak np. rozbity dzban albo biała tkanina lub upleciony z zielonego bukszpanu wieniec. Codziennie też była modlitwa o nowe powołania do służby Bożej.

         

   Tygodniowe ćwiczenia rekolekcyjne zwieńczyło świętowanie 25 lecia profesji zakonnej s. Agaty Adriany Maciejskiej. Świętowanie to miało swój etap wstępny w piątek wieczorem, kiedy to podczas uroczystych śpiewanych II Nieszporów o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, O. Andrzej dokonał obrzędu poświęcenia dla s. Adriany mirtowego wianka, jako przypomnienie, że życie siostry zakonnej zmierza ku Niebu i otrzymaniu korony świętości. Niemniej, by tę koronę życia wiecznego zdobyć, trzeba żyć tu na ziemi w oblubieńczej łączności z Jezusem ukoronowanym cierniem. Wianek ten następnego dnia, przed rozpoczęciem jubileuszowej Liturgii, nałożyła Jubilatce przełożona generalna.

          

 

Mszy św. koncelebrowanej jubileuszowej oraz kończącej rekolekcje, o godz. 11.30, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przewodniczył ks. kan. Edward Zieliński, proboszcz Parafii św. Barbary ze Staszowa, gdyż parafia ta jest rodzinną parafią s. Adriany. Na uroczystość jubileuszową przybyli wraz z Proboszczem Rodzice Siostry Jubilatki oraz jeden z Braci. Okolicznościową homilię wygłosił O. Andrzej przypominając kolejno rozważania z dni rekolekcyjnych, które można streścić, że nasze życie jest piękne i zasługujące jedynie w stanie łaski i bliskiej przyjaźni z Bogiem.

            Na zakończenie Mszy św. wszystkie Siostry odnowiły śluby, „które złożyły przy swojej profesji”, odśpiewano dziękczynne Te Deum, a s. Adriana – klęcząc przed ołtarzem – wyraziła w ten sposób swoją wdzięczność za dar życia oraz powołania. Wszyscy Zgromadzeni otoczyli srebrną Jubilatkę modlitwami i życzliwością „wpraszając się” już teraz na kolejny jubileusz, czyli na 50. lecie ślubów zakonnych.

         

   Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas świętych rekolekcji oraz podniosłą, a zarazem ciepłą i wzruszającą zakonną uroczystość. Już za dwa dni, 1 lipca, rozpocznie się II seria dorocznych rekolekcji, na którą przybędzie nowa grupa 22 Sióstr. Prosimy Bożego Ducha o światło i moc.

Więcej zdjęć

Matka Klara

.