Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

13 czerwca 2019 roku – XX rocznica beatyfikacji Ks. Antoniego Rewery

 

 13 czerwca 2019 roku, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz świąteczne wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego podczas Mszy św. o godz. 7.00 w kaplicy Domu generalnego dziękowało Bogu za łaskę beatyfikacji Ojca Założyciela – Ks. Prałata Antoniego Rewery, jednego z grona 108. Męczenników II wojny światowej. Beatyfikacja tych Męczenników miała miejsce dokładnie 20 lat temu (13 czerwca 1999 roku) w Warszawie, a dokonał jej św. Jan Paweł II.          

 

Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację, z prośbą o rychłą kanonizację bł. Antoniego, przewodniczył Ks. Prał. Dr Waldemar Gałązka, który, gdy trwało diecezjalne dochodzenie cnót i męczeństwa ks. Rewery był przewodniczącym Trybunału Beatyfikacyjnego. Homilię wygłosił Ks. Kan. Dariusz Bęc, wiceoficjał Sądu Biskupiego Sandomierskiego i ojciec duchowny kapłanów, ale też Wnuczek Parafian św. Józefa w Sandomierzu, którzy znali Ks. Rewerę i w różnych potrzebach Go wspomagali. Mszę św. sprawowali także: Wikariusz Biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji sandomierskiej Ks. Prof. dr hab. Leon Siwecki, Proboszcz Parafii „Domu generalnego” pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu Ks. Kan. Krzysztof Rusiecki oraz Ks. Prał. Józef Szczepański, ekonom diecezjalny i jednocześnie Dyrektor Domu rekolekcyjnego „Quo vadis”, gdzie pełnią posługę Siostry z naszego Zgromadzenia, który przybył na tę uroczystość razem z całą siostrzaną wspólnotą. Z zaproszenia na świąteczną liturgię do Domu generalnego skorzystały także Siostry pełniące posługę w Parafii św. Józefa – Parafii jak mówimy – naszego Bł. Ojca Antoniego.

 

            20 lat temu, beatyfikację Ojca Założyciela Zgromadzenie przyjęło w wielką radością oraz wdzięcznością Bogu za ten wspaniały dar. Siostry codziennie dziękują Bogu za tę łaskę podczas modlitw tzw. Południowych, wg słów modlitwy zapisanej w Modlitewniku, a kolejne rocznice są okazją, by jeszcze mocniej, serdeczniej i uroczyściej ta wdzięczność wybrzmiała. Przypominając tamto wydarzenie Siostry modlą się także o łaskę rychłej kanonizacji Ojca Założyciela i wpatrując się jakby od nowa w przykład Jego świętości, same mobilizują się, by nabywać umiejętności świętych. Ten motyw bardzo pięknie i wyraźnie wybrzmiał w dzisiejszej homilii. Ks. Dariusz mówił: „Bóg jest święty i pragnie, aby każdy z uczniów Chrystusa także był święty. Święci są nam dani po to, abyśmy wpatrując się w ich życie chwalili Boga słowem i czynem, całym swoim życiem. Świeci nie przemijają, ich życie zawsze „ma nam coś do powiedzenia. Naśladujmy ich wiarę, ich miłość, ich pragnienie świętości”.

           

 W dzisiejszej modlitwie za kapłanów i lud Boży Nowego Przymierza nie zabrakło też pamięci o dzisiejszych Solenizantach (św. Antoni Padewski to także patron bł. Antoniego Rewery i modlitwy o jego beatyfikację w kościele św. Józefa miały miejsce zawsze 13 VI oraz 13 dnia każdego miesiąca) oraz Biskupie Sandomierskim Krzysztofie Nitkiewiczu, w 10. Rocznicę Jego nominacji na tenże urząd.

         

   Na zakończenie Liturgii była jeszcze modlitwa o nowe powołania do służby Bożej w Kościele, autorstwa św. Jana Pawła II, który wpisał naszego Błogosławionego do Katalogu Świętych Kościoła Katolickiego, a m. Klara (przełożona generalna Zgromadzenia) w krótkim przemówieniu – wzruszona bardzo – wszystkim zgromadzonym na tej dziękczynnej Liturgii serdecznie podziękowała mówiąc, że: „J. Słowacki napisał kiedyś – jakie to smutne, iść i nie napotkać na swej drodze anioła. Ja myślę, że jeszcze smutniejsze byłoby to, by idąc przez życie nie napotkać człowieka świętego. My spotkaliśmy świętego, naszego Bł. Ojca Antoniego, wielu z nas także św. Jana Pawła II i tylu jeszcze innych anonimowych świętych. Bogu niech będą dzięki za te osoby i za to dzisiejsze modlitewne spotkanie”.

 

.