Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

12 czerwca 2019 roku – Liturgiczne wspomnienie 108 Męczenników II wojny światowej


Dzień 12 czerwca dla Kościoła w Polsce jest dniem liturgicznego wspomnienia 108. polskich Męczenników II wojny światowej.
W naszej sandomierskiej Diecezji jest to wspomnienie „Błogosławionych Męczenników Antoniego Rewery, Prezbitera, i Towarzyszy,
a w naszym Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego i w kościele pw. bł. Antoniego Rewery w Czajkowie Północnym (kościół filialny Parafii św. Michała Archanioła w Wiązownicy) – święto i uroczystość odpustowa.

12 dzień każdego miesiąca to też dzień modlitw za przyczyną bł. Antoniego Rewery w kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu. Tym razem więc Wspólnota Sióstr z Sandomierza „musiała” się podzielić – część Sióstr pozostała, by modlić się jak co miesiąc w Sandomierzu, a część udała się do Czajkowa.

W Czajkowie, z racji odpustu, Siostry modląc się z Parafianami, najpierw, o godz. 17.00 – posiłkując się prezentacją multimedialną – przypomniały koleje życia i okoliczności męczeńskiej śmierci bł. Antoniego oraz Jego działalność zakonodawczą. Modlitwie i skupieniu pomaga bardzo wystój prezbiterium, a szczególnie widniejący na obrazach: Serdeczna Matka i nasz bł. Ojciec Antoni. Na zakończenie prezentacji była wspólna modlitwa za przyczyną bł. Antoniego, a wszyscy zgromadzeni w świątyni otrzymali najnowszy nr ,,Rewerzanki”.

Po Mszy św., i procesji eucharystycznej, uczestnicy Liturgii wyruszyli jeszcze raz na plac przykościelny, w zwykłej już procesji, by dokonać poświęcenia nowego krzyża, który został ufundowany z racji przypadającej w tym, 2019, roku 150. rocznicy Urodzin Bł. Antoniego Rewery. Na tabliczce upamiętniającej to wydarzenie zostanie podkreślone, że miało to miejsce w XX rocznicę beatyfikacji oraz XX rocznicę pielgrzymki apostolskiej św. Jana Pawła II do Sandomierza.

W kościele św. Józefa w Sandomierzu, Msza św. o Bł. Antonim i Towarzyszach Męczennikach, którą koncelebrowało czterech kapłanów,  stałym zwyczajem sprawowana była o godz. 18.00, a po niej przedkładano Bogu podziękowania za łaski oraz prośby w różnych potrzebach za przyczyną Błogosławionego Proboszcza Antoniego Rewery. Siostry i w tym kościele i w Czajkowie włączyły się w Liturgię poprzez śpiewy i modlitwę wiernych.

Dzisiaj też, podczas Mszy św. o godz. 7.00 rano, Wspólnota Sióstr Domu generalnego czciła Ojca Antoniego i dziękowała Bogu za osobę św. Jana Pawła II, który dokładnie 20 lat temu sprawował Mszę św. na sandomierskich Błoniach i który następnego dnia w Warszawie wpisał do katalogu świętych i błogosławionych – Męczennika z Dachau, sandomierskiego kapłana – Ks. prałata Antoniego Rewerę.

Na ten  temat patrz też: (XX lat razy dwa. Wspomnienie)

.