Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Zmarł abp Bolesław Pylak, arcybiskup senior Archidiecezji Lubelskiej

6 czerwca 2019 roku w południe zmarł w Lublinie Arcybiskup Senior Bolesław Pylak, biskup lubelski w latach 1975-1997.  

 

Urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku Górnym koło Krasnegostawu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości wyjechał do Tarnowskich Gór, gdzie uczęszczał do gimnazjum i liceum. Maturę zdawał jako eksternista w czasie II wojny światowej. W 1943 roku wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego, które w tym czasie mieściło się w Krężnicy Jarej.

29 czerwca 1948 r. został wyświęcony na kapłana i rozpoczął pracę jako wikariusz parafii Nałęczów. W 1949 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL, zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej (1953). W 1952 r. rozpoczął pracę w KUL jako młodszy asystent przy katedrze teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym, prowadząc równocześnie zajęcia w Lubelskim Seminarium Duchownym. Od 1959 r. był wicerektorem seminarium duchownego. W 1961 r. zotał kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej w Lublinie.

Dnia 14 marca 1966 r. został mianowany biskupem tytularnym Midiki i sufraganem lubelskim. Konsekrowany w katedrze lubelskiej 29 maja 1966 r. przez bp. Piotra Kałwę (współkonsekratorami byli biskupi: Ignacy Tokarczuk i Jan Mazur).

Pełniąc obowiązki biskupie, kontynuował pracę naukową. W 1969 r. habilitował się z zakresu teologii dogmatycznej. Po otrzymaniu nominacji na docenta został kierownikiem katedry teologii dogmatycznej. Autor pozycji książkowych, szeregu rozpraw i artykułów. Od 1978 r. profesor nadzwyczajny, a od 1988 r. profesor zwyczajny teologii.

W lipcu 1974 r. po śmierci bp. Piotra Kałwy został wybrany wikariuszem kapitulnym. W dniu 27 czerwca 1975 r. mianowany został biskupem lubelskim, a od 20 lipca 1975 r. objął rządy diecezją. 25 marca 1992 r. podniesiony został do godności Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego. W dniu 29 czerwca 1992 r. otrzymał z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II paliusz metropolity, a 2 lipca 1992 r. miało miejsce uroczyste objęcie urzędu arcybiskupa metropolity.

Zgodnie z wymogiem prawnym po ukończeniu 75 roku życia w 1996 roku złożył rezygnację z urzędu. W dniu 14 czerwca 1997 r. został zwolniony z obowiązków i przeniesiony w stan emerytalny.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w archikatedrze lubelskiej.

10 czerwca br. (poniedziałek)

18.00 – wprowadzenie ciała Zmarłego i Nieszpory za zmarłych
19.00 – Msza św. żałobna
19.30 – czuwanie modlitewne (przy trumnie)

11 czerwca br. (wtorek)

11.00 – Msza św. pogrzebowa

Po Mszy św. złożenie ciała Zmarłego w krypcie archikatedry.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

(Archidiecezja Lubelska)

            Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego przyjęło ze smutkiem wiadomość o odejściu do Domu Ojca Zmarłego Księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka, emerytowanego Metropolity Lubelskiego, który po objęciu rządów archidiecezją lubelską przyjął z radością prośbę Zgromadzenia o posługę Córek św. Franciszka Serafickiego w Archidiecezji Lubelskiej, a potem z ojcowską troską i miłością wspierał Siostry i błogosławił ich posłudze. Posługa ta sukcesywnie się rozwijała, a miejsc obecności Sióstr przybywało: najpierw był Dom Rekolekcyjny na Podwalu, potem posługa sekretarki w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej, następnie Parafia w Łopienniku – rodzinna Księdza Arcybiskupa, potem zaś Parafia św. Jadwigi Królowej w Lublinie i jeszcze św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Ksiądz Arcybiskup gościł kilkakrotnie w Domu generalnym Zgromadzenia przewodnicząc zakonnym uroczystościom i zawsze serdecznie odpowiadał na korespondencję.

            Osobę śp. Arcybiskupa Bolesława, już od pierwszej wiadomości o śmierci, otulamy naszymi modlitwami, prosząc o radość Nieba dla Niego. Ostatnia książka Jego autorstwa, którą podarował Zgromadzeniu w podziękowaniu za pamięć i modlitwy z racji Imienin w sierpniu 2017 roku, była poświęcona św. Józefowi. Ufamy, że św. Józef pomógł śp. Księdzu Arcybiskupowi przejść z życia do Życia, a Matka Najświętsza i wszyscy święci Patronowie przyjęli Go do swego grona.

            Przełożona generalna Zgromadzenia i wiele Sióstr, szczególnie tych pochodzących z lubelskiej Ziemi (w tym s. Grażyna z Łopiennika) oraz pełniących aktualnie posługę w Archidiecezji, weźmie udział w pogrzebie Księdza Arcybiskupa, a Wspólnota Domu generalnego będzie łączyć się duchowo w dniu pogrzebu podczas Mszy św. w intencji Zmarłego o g. 7.00 w zakonnej Kaplicy i potem w ciągu dnia „przesuwając paciorki Różańca”.

Odszedł Dobry Pasterz. Niech Aniołowie zabiorą Go do Raju. Amen.

m. Klara Radczak CFS

.