Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Dobry Pasterz

 

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

,,… niejedno kazanie o Dobrym Pasterzu było wypowiedziane w tym kościele (św. Józefa w Sandomierzu). Na pewno mówił też o tym bł. Antoni Rewera. On był i jest Dobrym Pasterzem. Kiedy było trzeba dla prawdy i swoich wiernych i  kapłanów złożył z siebie najpierw purpurowe szaty prałata, żeby ubrać zwykłą, czarną sutannę. A potem przyszedł moment, że dla prawdy i swoich wiernych złożył z siebie i sutannę i przybrał obozowe pasiaki. W końcu złożył i pasiaki a przybrał już szatę wybieloną w krwi Baranka jako błogosławiony męczennik”. (ks. dr Bartłomiej Krzos)

                 Dziś, jak każdego 12 dnia miesiąca, w kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się  przez wstawiennictwo błogosławionego męczennika ks. Antoniego Rewery. W szczególny sposób będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne. 

           Długoletni proboszcz tej parafii  – oddał życie w obronie swoich parafiam, a dziś wstawia się za tymi, którzy  w sposób szczególny przyzywają jego wstawiennictwa.

Na zakończenie będzie można wziąć nowy numer czasopisma ,,Rewerzanka”,  promujący wartości, którymi kierował się bł. ks. Antoni Rewera.

Serdecznie zapraszamy do wpólnej modlitwy!

.