Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

77. rocznica aresztowania bł. ks. Antoniego Rewery (16 marca 1942 roku)

 

W Zgromadzeniu naszym – Córek św. Franciszka Serafickiego – rok 2019 jest rokiem jubileuszowym 150. Rocznicy Urodzin bł. Ojca Antoniego Rewery. Z racji tegoż Jubileuszu, Ojciec Święty Franciszek udzielił Zgromadzeniu Apostolskiego Błogosławieństwa. Takie błogosławieństwo nadeszło także z Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, które w Imieniu Kardynała Prefekta podpisał Arcybiskup Sekretarz Jose Rodriguez Carballo OFM. Wdzięczne Bogu za dar Osoby i dzieło bł. Ojca Antoniego, pragniemy w tym jubileuszowym roku, wspominać także inne, pomniejsze, rocznicowe daty. Będą one upamiętnione również na łamach czasopisma „Rewerzanka”.

            I tak, w marcowym numerze „Rewerzanki” chcemy przypomnieć dzień aresztowania O. Antoniego przez gestapo i uwięzienie Go wraz z innymi Sandomierzanami na zamku, co miało miejsce dnia 16 marca 1942 roku. 

.