Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Wszystko ma swój czas…

„Sprawy waszego zbawienia 
nie odkładajcie na jutro, bo ono niewiadome.

Każdy dzień dany nam od Boga, niech nam upływa na dobrej
i wiernej służbie 
Bożej, bo od dobrego wykorzystania czasu,
zależy nasza wieczna szczęśliwość”.
bł. ks. A. Rewera

Każdy z nas został umiłowany przez Boga i w odpowiednim czasie powołany do życia, idzie swoją drogą, ma pracę, obowiązki, pasje… Niektórzy realizują się w małżeństwie, inni w kapłaństwie, w zakonie, a jeszcze inni pozostają samotnymi. Różne też są zadania do wykonania, ale ważna jest wierność w wypełnianiu swoich obowiązków, temu co nam powierzono. Jest czas na wszystko, na modlitwę, pracę i odpoczynek, na ciszę i rozmowy, czas dla siebie i dla drugiego człowieka. Sukcesem jest uporządkowanie swojej hierarchii wartości i realizowanie, każdego obowiązku w odpowiednim czasie. Istotne jest również to, aby każdą, nawet najdrobniejszą rzecz wykonywać z miłością.  Nie możemy pozwolić sobie na marnowanie czasu, ponieważ jest on ograniczony, ciągle płynie i nie powraca, dlatego też jest najdroższym darem na świecie. 

Dziś, jak każdego 12. dnia miesiąca, wykorzystując czas dany nam od Boga, modliliśmy się za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego, prosząc o dar jego kanonizacji, powołania do Zgromadzenia Córek św. Franciszka, jak również w intencjach złożonych przez wiernych na kartkach. Następnie rozdany został kolejny numer miesięcznika Rewerzanka , który w tym miesiącu, w szczególny sposób poświęcony jest rozważaniu nad dobrym wykorzystaniem czasu według wskazań bł. ks. Antoniego i osobom zakonnym z racji Dnia Życia Konsekrowanego, który obchodziliśmy 2 lutego.

Niech słowa bł. ks. Antoniego Rewery, będą dla nas zachętą do refleksji nad tym, jak przeżywamy upływający czas!

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery

Błogosławiony Antoni Rewero – „sandomierski Franciszku”,
umiłowałeś Jezusa nade wszystko i służyłeś Mu z wielką gorliwością. Patrzyłeś sercem na potrzeby ludzi i zaradzałeś ich problemom.
Spełniałeś wielkie czyny w prosty sposób. Naucz nas prawdy, że świętość można budować w codzienności:
w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w rodzinie, w każdej pracy, w zdrowiu i chorobie.
Zawsze można znaleźć sposób, by kochać Miłość, która nie jest kochana.
 Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

.