Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

„winniśmy świętych czcić, bo są przyjaciółmi Bożymi…”

„Aby  stać się świętym, trzeba się modlić, szukać, pukać stosownie do Boskiego Mistrza. Modlić się, to znaczy błagać usilnie; szukać to znaczy przejść drogę cnót i dobrych uczynków; pukać jest to trwać w modlitwie i szukaniu. Świętość nabywa się, mówi Zbawiciel, zwycięstwem nad wadami, słabościami  i opieraniem się pokusom. Do nieba trzeba wejść przez ciasną bramę: umartwienia, posłuszeństwa, cierpliwości, zaparcia się siebie i poświęcenia”.

Bł. ks. Antoni Rewera

Dziś, jak każdego 12 dnia miesiąca, prosiliśmy bł. ks. Antoniego Rewerę o wstawiennictwo przed Bogiem, na Mszy św. o godz. 18.00 w parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu. Aby „iść w mocy Ducha Świętego” i głosić  Dobrą Nowinę, dając świadectwo prawdzie i miłości. W tym roku  przypada 150. rocznica jego urodzin. Tym bardziej dziękujmy więc Bogu za osobę błogosławionego, za jego święte życie i prośmy o potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, Ojczyzny… Jak często powtarzał bł. Antoni Rewera: „winniśmy świętych czcić, bo są przyjaciółmi Bożymi i do ich wstawiennictwa się uciekać, bo są także naszymi przyjaciółmi, którzy nas nigdy nie zawiodą. Gdyż oni modląc się za nas, prośby czynią skuteczniejszymi, zachęcają nas do pracy nad zbawieniem, ufności w Boga, walki o święte ideały i do wytrwania w służbie Bożej”.

Na zakończenie zostały odczytane intencje i odmówiono modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery oraz rozdano kolejny nr czasopisma  Rewerzanka.

.