Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

6 stycznia 2019 roku – 150. rocznica Urodzin Ojca Założyciela – Bł. Antoniego Rewery

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 roku, Zgromadzenie nasze – Córek św. Franciszka Serafickiego wspominało 150. rocznicę Urodzin Założyciela – Błogosławionego Ks. Antoniego Rewery.

Uroczystej Mszy św. o godz. 7.30 w kaplicy Domu generalnego przewodniczył Ks. dr Adam Kopeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej sandomierskiej, gdzie sekretarką od wielu lat jest s. Bonawentura Oleksiejuk CFS. Ksiądz Adam jest z tego rocznika święceń kapłanów sandomierskiej diecezji, którzy od pierwszego roku pobytu w Seminarium obrali za swego Patrona – Bł. Ks. Antoniego Rewerę, co Celebrans zaznaczył już we wstępie do Mszy świętej i co przewijało się także w trakcie rozważań. W homilii bowiem, Ksiądz Adam wyjaśnił najpierw sens uroczystości Objawienia Pańskiego. „Przybyli ze Wschodu Mędrcy są znakiem, że Jezus przyszedł na świat, by zbawić każdego człowieka, każdego bez wyjątku”. To współbrzmi wręcz idealnie z tym, co bł. Antoni czynił każdego dnia poświęcając się dla bliźnich, którzy do Niego przychodzili po pomoc. Dalej mówił: „Mędrcy dali świadectwo otwarcia na natchnienia Boże i wytrwałego poszukiwania prawdy i odnaleźli Ją. Bł. Antoni jest dla nas wspaniałym przykładem wierności Prawdzie oraz dawaniu Jej świadectwa. Przed każdym z nas stoi takie samo zadanie. Bł. Antoni za wierność Prawdzie dał najwyższe świadectwo, złożył ofiarę ze swego życia w miejscu, które można nazwać piekłem na ziemi i został uznany przez Kościół za Męczennika z Dachau.

 

Nam, w dzisiejszych czasach także nie jest łatwo być świadkiem Chrystusa, choć może nie damy za to aż takiej ceny. Wpatrując się w przykład Bł. Antoniego i tylu świętych – świadków Chrystusowej Ewangelii – nie możemy rezygnować z wiernego trwania przy Chrystusie, a w ten sposób mamy udział w dziele zbawienia, którego On dokonał. Jesteśmy Jego pomocnikami. Niech przykład i modlitwa Bł. Antoniego wspomaga nas każdego dnia w zdążaniu za Chrystusem drogami naszego – kapłańskiego oraz zakonnego powołania” – zakończył swoje rozważania Kaznodzieja.

We Mszy świętej uczestniczyła wspólnota Sióstr Domu generalnego, ale także cały Zarząd Zgromadzenia. Siostry Radne przybyły do Sandomierza specjalnie na tę właśnie Uroczystość. Siostry Radne włączyły się też w posługi w czasie Liturgii Słowa: poprzez czytania, śpiew psalmu i modlitwę wiernych. Uroczyste świętowanie 150. Urodzin Ojca Założyciela o poranku w Uroczystość Trzech Króli poprzedzone było całodobowym czuwaniem Sióstr całego Zgromadzenia przed Najświętszym Sakramentem. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni w zakonnym refektarzu otrzymali Figurkę bł. Antoniego Rewery.

Z racji świętowanego Jubileuszu 150. Urodzin Założyciela Zgromadzenie otrzymało wiele życzeń oraz gratulacji od czcicieli bł. Antoniego oraz przyjaciół Zgromadzenia. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Ks. Prof. Dr Hab. Antoni Dębiński napisał: „Życzę, by obchody Jubileuszu Urodzin Założyciela Córek św. Franciszka Serafickiego przyczyniły się do liczebnego i duchowego wzrostu Zgromadzenia. Niech to będzie czas, który zaowocuje dobrem i świętością całej Rodziny zakonnej”. Ks. Stefan Ciechomski MIC: – „Dziękuję za przepiękną książeczkę Wierność Prawdzie. Bł. Ks. Antoni Rewera, którą się czyta z zachwytem, bo jest ona o bohaterze czasów trudnych. Takich mieliśmy Polaków – w tym też i Kapłanów. Gratuluję. Bogu niech będą dzięki”.

Aby to uroczyste wspominanie Rocznicy Urodzin Ojca Założyciela i wszystkich innych rocznic oraz zakonnych uroczystości owocowało wzrostem duchowym każdej Siostry i wzbudziło nowe powołania – jest najgorętszym pragnieniem m. Klary, przełożonej generalnej Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. I w tym widzi ona cel pięknego świętowania nawet najmniejszych wspomnień i wydarzeń, za które Bóg niech będzie uwielbiony i Jemu dzisiaj oddajemy pokłon.

.