Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

…w obronie wiary i Ojczyzny…

Światłem, które oświetla nam drogę w codziennym życiu jest Jezus Chrystus, za Nim podążają męczennicy,
którzy oddali życie w obronie wiary i Ojczyzny!

W diecezji sandomierskiej, w parafii św. Józefa w Sandomierzu, szczególną cześć oddajemy
bł. ks. Antoniemu Rewerze z grona 108 męczenników II wojny światowej.

Dziś, jak każdego 12 dnia miesiąca przedstawialiśmy prośby  za wstawiennictwem sandomierskiego męczennika.

Jezu, Ty w Słowie i Sakramentach dajesz nam nowe siły do zachowywania Twojego prawa. Przez  wstawiennictwo bł. ks. Antoniego błogosław rządzącym naszą Ojczyzną i wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie, niech strzegą odzyskanej wolności i zaprowadzają ducha rzetelnej pracy, zgody i praworządnośći. 

Jezu, Ty w świadectwie życia świętych i błogosławionych dajesz nam wzór i zachętę. Przez wstawiennictwo bł. Antoniego składamy Ci wszystkie dziękczynienia i prośby, w tym prośbę o rychłą beatyfikację naszego Założyciela, ufamy, że przyjmiesz je i wysłuchasz. Amen.

 

Na zakończenie rozdano kolejny numer Rewerzanki…

.