Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Żywe witryny historii

W niedzielę 14 października w Sandomierzu przypadła doroczna uroczystość odpustowa ku czci bł. Wincentego Kadłubka.

W procesji z relikwiami od kościoła św. Michała do katedry wzieły także udział Siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.

Matka Klara i s. Letycja, niosły relikwie bł. Wincentego Kadłubka od bramy Seminarium Duchownego do bramy Opatowskiej. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz a homilię wygłosił ks. bp Edward Frankowski, również Siostry wzięły udział w sumie odpustowej. 

Od kilku lat w uroczystość odpustową włączają się Nauczyciele i uczniowie sandomierskich Szkół. I jest taka piękna inicjatywa ,,Żywe witryny historii” czyli sceny dotyczące konkretnych postaci historycznych oraz świętych i błogosławionych związanych z Sandomierzem.


Wśród licznych osób jest też bł. ks. Antoni Rewera i Teresa Izabela Morsztynówna.

,,..uśmiechają się do Ciebie święci i królowie, błogosławieni i książęta, męczennicy i mieszczanie… bohaterowie legend, historii i ulic Sandomierza”. 

Dzisiejsze wydarzenia są dla nas zachętą, abyśmy i my zatroszczyli się o naszą osobistą świętość.

.