Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystości jubileuszowe rocznicy Urodzin bł. ks. Antoniego Rewery i 90.lecia powstania Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

 

 

W sobotę 27 października 2018 roku, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego świętowało 150. rocznicę urodzin swojego Założyciela – bł. ks. Antoniego Rewery i dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. Z tej racji zostało zorganizowane w Sandomierzu specjalne Sympozjum, które rozpoczęło się o g. 9.30 w Domu Katolickim, a zakończyło Mszą św.

Czytaj więcej>>

Serdecznie zapraszamy

 

 na Sympozjum

Żywe witryny historii

W niedzielę 14 października w Sandomierzu przypadła doroczna uroczystość odpustowa ku czci bł. Wincentego Kadłubka.

W procesji z relikwiami od kościoła św. Michała do katedry wzieły także udział Siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.

Matka Klara i s. Letycja, niosły relikwie bł. Wincentego Kadłubka od bramy Seminarium Duchownego do bramy Opatowskiej. Mszy

Czytaj więcej>>

Zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Wincentego Granata – współzałożyciela Zgromadzenia

 

 

W uroczystość bł. Wincentego Kadłubka, Patrona miasta Sandomierza, dnia 9 października 2018 roku, zakończył się na etapie diecezjalnym sandomierski proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata.

 

Ks. Wincenty Grant, kapłan diecezji sandomierskiej, dogmatyk i filozof, profesor i Rektor Katolickiego Uniwersytetu

Czytaj więcej>>

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

Dzień 4 października 2018 roku to dla Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego doroczna uroczystość patronalna św. Franciszka z Asyżu, ale także wspomnienie 90. rocznicy powstania Zgromadzenia.

Wspólnota Domu generalnego dziękowała Bogu za powstanie Zgromadzenia i dar powołania każdej z sióstr podczas Mszy św. w kaplicy Domu generalnego,

Czytaj więcej>>