Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Na drodze Męczeństwa

30 kwietnia 2018 roku Siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego przybyły do Dachau, aby nawiedzić miejsce męczeństwa swojego Ojca Założyciela. 18 Sióstr z Matką Generalną i Członkiniami Zarządu, ks. Grzegorz Lipiec i p. Magdalena Stępień – kuzynka bł. Ojca Antoniego – to delegacja Zgromadzenia do Dachau z racji 75 rocznicy śmierci, która minęła 1 października 2017 roku i zbliżającej się 150 rocznicy urodzin, która przypadnie 6 stycznia 2019 roku.

Zwiedzanie obozu rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło się Mszą św. o godz. 13.30. Na Mszę św. razem  z Siostrami przybył z Wiednia ks. Jerzy Zluwa, który jest przyjacielem Zgromadzenia od czasu pracy Sióstr w Wiedniu. Ks. Jerzy wspomógł Zarząd w zorganizowaniu tej pielgrzymki. Podczas Mszy św. dziękowano Bogu za osobę i dzieło bł. Ojca Antoniego oraz modlono się o Jego rychłą kanonizację. Ks. Jerzy  ofiarował Mszę świętą w intencji Zgromadzenia i o dar nowych powołań, aby dzieło bł. Antoniego mogło być nadal realizowane.

Siostry były wzruszone i głęboko przeżyły tę wędrówkę po śladach męczeństwa Ojca Antoniego Rewery.

Matka Generalna Klara Radczak

.