Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Dziś Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

,,Dzień ten obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce 29 kwietnia. W czasie II wojny światowej z rąk okupantów niemieckich i sowieckich zginęło prawie 3 tys. polskich duchownych”. Wśród duchownych, którzy ponieśli śmierć w Dachau był także bł. ks. Antoni Rewera i jego siostrzeniec ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej.

.