Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Na drodze Męczeństwa

30 kwietnia 2018 roku Siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego przybyły do Dachau, aby nawiedzić miejsce męczeństwa swojego Ojca Założyciela. 18 Sióstr z Matką Generalną i Członkiniami Zarządu, ks. Grzegorz Lipiec i p. Magdalena Stępień – kuzynka bł. Ojca Antoniego – to delegacja Zgromadzenia do Dachau z racji 75 rocznicy śmierci,

Czytaj więcej>>

Dziś Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

,,Dzień ten obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce 29 kwietnia. W czasie II wojny światowej z rąk okupantów niemieckich i sowieckich zginęło prawie 3 tys. polskich duchownych”. Wśród duchownych, którzy ponieśli śmierć w Dachau był także bł. ks. Antoni Rewera i jego siostrzeniec ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki Wojennej

Czytaj więcej>>